Dječji vrtić “VITICA” započeo je s radom 2001. godine. u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 229. Vrtić posluje na temelju rješenja Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport. kojim se utvrđuje da Vrtić ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti predškoskog odgoja i naobrazbe u dvije odgojne skupine.

 

Program se provodi u dvije odgojne skupine – jedne mješovite jasličke i jedne mješovite vrtićke odgojne skupine. Djelatnost vrtića je ostvarivanje programa njege, odgoja, obrazovanja, zdrastvene zaštite, prehrane te skrbi o djeci predškolskog uzrasta.

 

Dječji vrtić  će kroz planirane programe ostvarivati djelatnost njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima

Polazeći od spoznaje da je dijete vrijednost po sebi koja se prihvaća u svojoj osobitosti, postavljaju se primarne zadaće:

 

  • zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba i čuvanje djetetova života i zdravlja za hranom, zrakom, kretanjem, boravkom u prirodi i dr.
  • zadovoljavanje potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju – na način da se dijete osjeća voljeno, zbrinuto i prihvaćeno u svojoj skupini
  • zadovoljavanje potrebe djeteta za raznolikom stimulacijom koju omogućuje doživljajima i predmetima bogata i promjenjiva okolina – poticati stvaralačke osobine koje dijete spontano pokazuje
  • zadovoljavanje potreba uzajamnosti komunikacije – neverbalnim, a pogotovo verbalnim putem omogućiti djetetu da usvaja govor i druge oblike