Upisi

Dokumenti za upis

Prilozi za upis u vrtić:

  • Izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda o podacima o rođenju djeteta ( bez obzira na datum izdavanja dokumenata).
  • Preslika osobne iskaznice roditelja.
  • Knjižicu cijepljenja na uvid uz preslik iste.
  • Kopija zdrastvene iskaznice.
  • Uvjerenje o prebivalištu na području županije i Grada Zagreba.

  • Potvrdu o radnom statusu roditelja (potvrdu o zaposlenosti za onog roditelja koji je zaposlen, potvrdu o prijavi na Zavodu za zapošljavanje i sl.) (ne stariju od 6 mjeseci).
  • Ukoliko dijete ima neke posebne potrebe u rastu i razvoju preslike medicinske dokumentacije ili drugo što opisuje i potvrđuje te posebne potrebe.
  • Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.